• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie

  Przeczytaj także...
  Parafia Świętego Jana Nepomucena w Pogwizdowie – parafia rzymskokatolicka w Pogwizdowie, należąca do dekanatu Goleszów, diecezji bielsko-żywieckiej. W 2005 zamieszkiwało ją niespełna 4000 katolików.Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Parafia pw. Świętej Marii Magdalenyparafia rzymskokatolicka znajdująca się w Cieszynie. Należy do dekanatu Cieszyn diecezji bielsko-żywieckiej. Jest prowadzona przez księży diecezjalnych. W 2005 w granicach parafii zamieszkiwało 8400 katolików.

  Jest to najstarsza parafia w Cieszynie, erygowano ją już w XIII wieku. Pierwotny kościół parafialny, drewniany, mieścił się w miejscu dzisiejszego Teatru im. A. Mickiewicza na Placu Teatralnym. W pierwszej połowie XVI wieku cieszyński książę Kazimierz II przebudował go na murowany. W okresie reformacji, w 1545 r. gdy samodzielną władzę obejmował książę Wacław III Adam, miasto miało już przeważający charakter luterański, sam ksiądz dziekan Jan miał już żonę i dzieci. Po epidemii "morowego powietrza" w mieście założono cmentarz i wybudowano na nim z fundacji Katarzyny Sydonii kościół cmentarny św. Trójcy, początkowo o charakterze drewnianym i ewangelickim. W 1594 r. przebudowany został na murowany w stylu gotyckim. W 1610 roku książę Adam Wacław zmienia wyznanie na katolickie i odbiera ewangelikom kościół parafialny, okresowo zostawiając kościół św. Trójcy. Od 1654 r. wzmaga się kontrreformacja, a w 1670 r. do Księstwa Cieszyńskiego docierają pierwsi dwaj jezuici. W wyniku następujących po tym prześladowań ewangelików w 1679 r. w mieście doliczono się już tylko 4 obywatelki tego wyznania. Po pożarze miasta w 1789 r. kościół parafialny na obecnym Placu Teatralnym nie został już odbudowany. W tym samym roku Dominikanie opuścili na zawsze Cieszyn, a klasztorny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny został przekazany parafii św. Marii Magdaleny i stał się nowym kościołem parafialnym.

  Parafia Świętego Mateusza w Ogrodzonej – parafia rzymskokatolicka w Ogrodzonej, należąca do dekanatu Goleszów, diecezji bielsko-żywieckiej.Gułdowy (niem. Guldau) – słabo zaludniona wschodnia część miasta Cieszyna włączona w jego granice w 1973 roku, wcześniej stanowiąc m.in. część Krasnej.

  Do 1785 roku parafia obejmowała oprócz Cieszyna i jego przedmieść dodatkowo kilkanaście wsi. Były to: Bobrek, Boguszowice, Gułdowy, Gumna, Kalembice, Kisielów, Krasna, Ligota Alodialna, Łąki, Marklowice, Mnisztwo, Mosty koło Cieszyna, Ogrodzona, Pastwiska, Pogwizdów, Sibica, Zamarski i Żuków Dolny.

  Pogwizdów (cz. Pohvizdov, niem. Pogwisdau) – wieś sołecka w gminie Hażlach w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim, na prawym brzegu Olzy, w granicach historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego. Położona jest na Wysoczyźnie Kończyckiej. Na obszarze 472,79 ha zamieszkana jest przez 3580 mieszkańców (2010), co daje gęstość zaludnienia równą 757,2 os./km².Kontrreformacja – nurt w Kościele katolickim, który był okresem odnowy zapoczątkowanym soborem trydenckim oraz zakończonym wraz z wojną trzydziestoletnią. Czasami jest on uznawany jako odpowiedź na reformację.

  Po reorganizacji sieci parafialnej w 1785 roku wyłączone zostały Brzezówka, Marklowice i Pogwizdów (parafia pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie), Kisielów i Ogrodzona (parafia pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej) oraz Łąki (parafia w Łąkach). W 1811 roku Żuków Dolny został przyłączony do parafii w Ropicy.

  Krasna (cz. Krásná, niem. Krasna) – część miasta Cieszyna, do 1973 roku samodzielna wieś na Śląsku Cieszyńskim.Kościół św. Mikołaja w Cieszynie, romańska rotunda pełniąca funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego. W latach 50. XX wieku określono datę jej powstania na pierwszą połowę XI w., natomiast ostatnie badania wskazują, że mogła powstać dopiero około 1180 roku. Zbudowana z płaskich ciosów wapiennych, na planie koła z podkowiastą apsydą, orientowana. Kolista nawa jest przekryta kopułą z kamieni układanych koncentrycznie, apsyda półkopułą. W północnej części nawy znajdują się schody prowadzące na emporę, umieszczone w grubości muru. Od zewnątrz w miejscu schodów mur jest pogrubiony i tworzy rodzaj słabo występującego wykusza nadwieszonego na kroksztynach. Klasycystyczna przebudowa w 1839 roku według projektu Josepha Kornhäusela wiązała się z wybiciem dużych, półkolistych okien i otynkowaniem elewacji. W latach 1947-1955 przeprowadzono konserwację, w trakcie której rotundzie przywrócono pierwotny charakter, a na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruowano emporę w części zachodniej.

  Najstarsze księgi metrykalne sięgają 1628 roku, kiedy to kościół parafialny powrócił w ręce katolików. Od tej daty prowadzone są księgi chrztów i ślubów, zgonów zaś od 1692 roku. W księgach znajdują się niewielkie luki. Brakuje tomu księgi chrztów z lat 1642-1654 oraz zgonów z lat 1743-1774. Księgi prowadzono początkowo po łacinie, od końca XVIII wieku w języku niemieckim. Odpisy z początku XX wieku są sporządzone już w języku polskim.

  Gumna (cz. Humna, niem. Gumna) – wieś sołecka w gminie Dębowiec w powiecie cieszyńskim, województwo śląskie. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 410 ha, a liczba ludności 431, co daje gęstość zaludnienia równą 105,1 os./km².<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,


 • Siedziba urzędu parafialnego i katolickiego gimnazjum

 • Przypisy

  1. Dwuczęściowy dodatek do gazety Głos Ziemi Cieszyńskiej nr. 44 i 45 z listopada 2005 pt. "Panorama Parafii Katolickich Ziemi Cieszyńskiej"
  2. Z historii Kościoła Ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Tadeusz J. Zieliński (redakcja). Katowice: Dom Wydawniczy i Księgarski "Didache", 1992, s. 22. ISBN 83-85572-00-7.
  3. Książnica Cieszyńska, Biblioteka Leopolda Jana Szersznika, nr SZ DD IX 7/7, Odpis dokumentu cesarza Macieja z 11.09.1617 r., w którym potwierdza on restytucję klasztoru dominikanów w Cieszynie dokonaną dokumentem księcia cieszyńskiego Adama Wacława z 22.01.1613.
  4. Książnica Cieszyńska, Biblioteka Leopolda Jana Szersznika, nr SZ DD IX 39/14, Odpis dekretu cesarza Leopolda I do starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego barona Jana Fryderyka Larysza z Ligoty, wystawionego w Wiedniu 21.06.1673, nakazującego usunięcie z Cieszyna Eliasza Tarnoczy'ego oraz protestanckiego introligatora sprowadzającego luterańskie książki, jak też zezwalającego jezuitom na przeszukiwanie domów w poszukiwaniu protestanckich książek.
  5. F. Michejda, 1909, s. 56.
  6. Władysław Sosna: Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy. Cieszyn: Offsetdruk i Media Sp. z o.o., 2005, s. 142. ISBN 83-918061-9-7.
  7. Księgi metrykalne (1): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (pol.). W: Przodkowie z Cieszyna - Poszukiwania genealogiczne na Śląsku Cieszyńskim [on-line]. 2012-09-03. [dostęp 2013-09-22].

  Linki zewnętrzne[]

 • Parafia na stronie diecezji bielsko-żywieckiej
 • Parafia Zwiastowania Pańskiego w Ropicy – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Ropicy w kraju morawsko-śląskim w Czechach. Należy do dekanatu Frydek diecezji ostrawsko-opawskiej.Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.
  Diecezja bielsko-żywiecka – jedna z 4 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii krakowskiej. Została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus, z 8 dekanatów ówczesnej diecezji katowickiej (Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Istebna, Skoczów, Strumień i Wisła) i 6 z archidiecezji krakowskiej (Andrychów, Biała, Kęty, Oświęcim, Żywiec I i Żywiec II). Zajmuje obszar ok. 3000 km² i jest obecnie podzielona na 22 dekanaty, w skład których wchodzą 207 parafii i 2 ośrodki duszpasterskie. Diecezja liczy 798 000 mieszkańców w tym 698 000 wiernych katolików oraz 495 kapłanów diecezjalnych i 130 kapłanów zakonnych.
  Kisielów (cz. Kyselov, niem. Kisielau) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 337 ha, a liczba ludności 641, co daje gęstość zaludnienia równą 190,2 os./km².
  Głos Ziemi Cieszyńskiej - tygodnik regionalny wydawany od 1955 roku w Cieszynie. Zajmuje się szeroką tematyką związaną ze Śląskiem Cieszyńskim.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kościół Świętej Trójcy w Cieszynie - rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się przy Placu Józefa Londzina.
  Zamarski (cz. Zámrsk, niem. Zamarsk) – jedna z sześciu wsi sołeckich w gminie Hażlach w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim, w granicach historycznego regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś na Pogórzu Śląskim. Na obszarze 864,22 ha zamieszkana jest przez 1339 mieszkańców (2009), co daje gęstość zaludnienia równą 154,9 os./km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.