• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czelatyce

  Przeczytaj także...
  Powiat jarosławski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu południowo-wschodniej Polski.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Franciszek Bąk (ur. 11 października 1912 w Czelatycach pow. Jarosławski, zm. 12 grudnia 1990) – podpułkownik ludowego Wojska Polskiego.

  Czelatycewieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Rokietnica. W latach 1975 - 1998 wieś należała do województwa przemyskiego.

  Wieś założona została w XIV wieku początkowo na prawie ruskim, a następnie na prawie niemieckim. Pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w 1393 roku, kiedy to Mikołaj Mzurowski uposaża kościół parafialny w Rudołowicach. Wieś zamieszkana była przez ludność polską oraz ruską. W roku 1620 liczba katolików wynosiła 121 osób, a w roku 1785 wzrosła do 426 osób. W roku 1902 wieś zamieszkiwało 868 katolików oraz 10 grekokatolików. Długoletnimi właścicielami Czelatyc byli Derszniakowie, a następnie przeszła ona we władanie rodu Krasickich. W wieku XVIII Czelatyce przechodzą we władanie Franciszka Ustrzyckiego, którego potomkowie posiadali we władaniu część ziem aż do lat 40. XX wieku. W latach 30. XX wieku wieś znana była z radykalnego ruchu ludowego. W czasie II wojny światowej we wsi powstała komórka Batalionów Chłopskich.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.

  W dniu 8 marca 1943 roku hitlerowcy przeprowadzili tu krwawą pacyfikację. Ofiary pacyfikacji uczczono wybudowanym po wojnie pomnikiem.

  Po II wojnie światowej nastąpił rozwój wsi. Z Czelatyc pochodzi piastujący najdłużej na terenie województwa podkarpackiego przez 32 lata funkcję sołtysa - Edward Stefanowski.

  Związani z Czelatycami[]

 • Franciszek Bąk - podpułkownik LWP
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Czelatyce w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Miejscowość na stronie gminy
 • Gmina Rokietnica – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie przemyskim.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.